1 year ago

Odzyskiwanie Utraconych Danych

Tylko wtedy, gdy zlecający nie odstąpi od usługi w trakcie trwania, lub brak możliwości odtworzenia jakichkolwiek danych (tryb techniczny). W większości przypadków możliwe jest odzyskanie danych (przynajmniej części z nich). Aplikacja read more...